ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 May 2019

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 5 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าร่วม "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 5 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561"

        ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 (ร่างรายงานฯ ครั้งที่ 1) และ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 (ร่างรายงานฯ ครั้งที่ 2) เวลา 09:30-16:00 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19

        - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

 

Print

Number of views (718)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x