ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

23 Sep 2021

แสดงความยินดีแก่ รศ.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร  /  Rate this article:
No rating

          ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล” อดีตที่ปรึกษากรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”   

Print

Number of views (3204)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.