ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 37 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

30 May 2017

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการแข่งขัน

 

ประเภทกีฬา

กีฬาปิงปอง

ปิงปองชายเดี่ยว

ปิงปองหญิง

ปิงปองคู่ผสม

 

กีฬาเปตอง

เปตองทีมชาย 3 คน

เปตองทีมหญิง 3 คน

 

กีฬาแบตมินตัน


 

แบตมินตันชายเดี่ยว

แบตมินตันหญิง

แบตมินตันคู่ผสม

 

กีฬาวอลเลย์บอล


 

วอลเลย์บอลทีมผสม

 

กีฬาแชร์บอลทีมผสม


 

แชร์บอลทีมผสม

 


              ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์" กำหนดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

          หมายเหตุ : บุคลากรแต่งกายเสื้อโปโลสีดำ ๙ มศว และกางเกงวอร์มเพื่อร่วมเต้นแอโรบิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณชลรดา สารทสมัย โทร. 02-649-5000 ต่อ 18416

Print

Number of views (606)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x