ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 May 2017

รางวัล Best Student Poster Award งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่ และนายสุรศักดิ์ ฤกษ์เกษี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัล Best Student Poster Award” งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017) จากผลงานเรื่อง XMM-Newton observation of the ultraluminous X-ray source NGC 1313 X-1: a super-Eddington accreting black hole จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จ.ระยอง

 

ขอขอบคุณภาพการรับรางวัลจาก SPC 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18163

Print

Number of views (377)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x