ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 12 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 175 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 May 2017

รางวัล Best Student Poster Award งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่ และนายสุรศักดิ์ ฤกษ์เกษี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัล Best Student Poster Award” งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017) จากผลงานเรื่อง XMM-Newton observation of the ultraluminous X-ray source NGC 1313 X-1: a super-Eddington accreting black hole จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จ.ระยอง

 

ขอขอบคุณภาพการรับรางวัลจาก SPC 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18163

Print

Number of views (713)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x