ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 302 Article rating: No rating

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 262 Article rating: No rating

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

9 Oct 2017

ข่าวการลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นเด็กเล็ก

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการ ใน “การนำบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว องครักษ์ ในชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563” (เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)

          ทั้งนี้บุคลากรสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (มศว ประสานมิตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น.

          - แบบแจ้งความจำนง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15661

Print

Number of views (256)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x