ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

ภาพบรรยากาศการอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 การอบรมระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2561 โดยมีรายการทีวีมาถ่ายทำรายการวันที่ 2 พ.ค. 2561

MKUNO 0 10621 Article rating: 2.0

ประกาศเกียรติคุณนิสิต นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ

MKUNO 0 14896 Article rating: 5.0

              เนื่องด้วยคุณ จุฑามาศ วรินทร์ปราโมทย์ ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือแสดงความชมเชยและขอบคุณ นางสาวกัญญ์ภัสสร สายคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เก็บสมาร์ทโฟน (ไอโฟน หก พลัส) ได้ที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์และนำส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

              จากเหตุการณ์นี้ คุณจุฑามาศ จึงมีความชื่นชม ยินดี และขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดาและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ชมเชยในการกระทำครั้งนี้

เพลง สถิตในใจ

บทเพลงจาก มศว เพื่อแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะสถิตในใจนิรันดร

MKUNO 0 4250 Article rating: No rating
RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Jul 2021

Styrene monomer เมื่อสัมผัสโดนต้องทำอย่างไร

(png | pdf)

          ในหลายวันที่ผ่านมา ทุกคนคงได้ยินสารเคมีที่ชื่อว่า "สไตรีน (Styrene)" มาพอสมควร เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักสไตรีนว่าคืออะไร เป็นสารเคมีที่ถูกใช้ประโยชน์ และอันตรายอย่างไร หากสัมผัสหรือสูดดมโดยไม่ตั้งใจจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว จึงจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "Styrene monomer หากสัมผัสโดน ต้องทำอย่างไร" เพื่อหวังว่าจะได้เป็นโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธี...พวกเราขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป บุคลากร และนิสิต มศว ทุกๆท่านปลอดภัย และโปรดเว้นระยะห่างอย่าเข้าใกล้พื้นที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่

         ...ด้วยรักและห่วงใย (กรรมการความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว)

Print

Number of views (1561)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.