ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน

 

  • รถประจำทางของทาง ขสมก 

          11, 23, 38, 58, 60, 72, 93,
          98, 99, 113, 136, 174, 185, 206, 512

  • BTS : อโศก
  • MRT : เพชรบุรี
  • เรือคลองแสนแสบ : ท่าเรือประสานมิตร

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 21

การเดินทางเท้าจากซอยสุขุมวิท 23

การเดินทางเท้าจากท่าเรือประสานมิตร

การเดินทางเท้าจากถนนเพชรบุรี