ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

29 Mar 2019

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 5 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2561" ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 8:00 - 16:30 น. (*พิธีเปิดเวลา 9:00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19) ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน สกุลคู ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ไคอาเจน ประเทศไทย จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Transitioning from academia to industry: tips for scientists making the leap : เส้นทางนักวิทย์ในห้องแล็บสู่ตลาดงานภาคเอกชน"

          - กำหนดการ


          - ช่วงเวลาการเข้าประเมินผลงานแบบโปสเตอร์
          - แผนผังแสดงการนำเสนอแบบปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์
          - เล่มบทคัดย่อ
          - กำหนดการการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า : ห้อง 19-401 / ห้อง 19-402 / ห้อง 19-403 / ห้อง 19-502 / ตารางเวลาแบบระบุรหัสประจำกลุ่ม

 

Print

Number of views (6513)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x