ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

12 Mar 2019

โครงการ Startup Thailand League

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรม Coaching camp ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อเตรียมพร้อมให้ทีมนิสิตไปแข่งขัน Startup Thailand

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ที่นี่

Print

Number of views (934)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x