ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

13 Mar 2019

ประกาศ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิต มศว SWU-SET (สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต  /  Rate this article:
5.0

 

          ประกาศ "การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิต มศว" "SWU-SET" (สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

          - กลุ่มผู้เรียน (SC16A,B+SC1MA,B) สอบวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (สอบห้อง 19-401) (รายชื่อผู้เข้าสอบ)

          - กลุ่มผู้เรียน (SC15A,B+SC13+SC11+SC14A,B) สอบวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (สอบห้อง 19-401)

          - กลุ่มผู้เรียน (SC1ED1+SC1ED5+SC1ED6+SC1ED7+SC1ED8) สอบวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (สอบห้อง 19-403)

          - กลุ่มผู้เรียน (SC12A,B+SC18A,B,C) สอบวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (สอบห้อง 19-701)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435


แนวปฏิบัติสำหรับการสอบ SWU-SET :

รายชื่อและสถานที่ของผู้เข้าสอบ

Print

Number of views (1949)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x