ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

22 Mar 2019

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว บรรยายในหัวข้อ “พลิกบทบาทจากผู้เรียนอย่างไร ให้ก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ” พร้อมด้วยทีมวิทยากรศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์บรรยายให้ความรู้ด้านการทำงาน เรียนต่อ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18416

Print

Number of views (1023)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x