ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 May 2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร 

          - ผลการพิจารณาทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยส่งเสริมวิชาการ โทร. 18432

Print

Number of views (670)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x