ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

19 Jun 2019

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 อบรมการอบรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 อบรมการอบรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print

Number of views (687)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x