ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Jul 2019

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ มีกำหนดการพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา

          - กำหนดการ

(*การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง สวมกางเกงกีฬา)

Print

Number of views (714)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x