ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Jul 2019

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ : ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (486)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x