ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

13 Aug 2019

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  เวลา 6.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print

Number of views (679)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x