ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

13 Aug 2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 เพื่อรับ “ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562” โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวฯ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : รายละเอียด / ดาวน์โหลดใบสมัคร

          และส่งใบสมัครที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  19 สิงหาคม 2562* โดยภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

(* ขยายเวลา จากเดิม 14 สิงหาคม 2562 เป็น 19 สิงหาคม 2562 : ประกาศขยายเวลา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (747)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x