ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

14 Feb 2020

การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

          ด้วยในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย wifi บริเวณอาคาร 10 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย wifi ในบริเวณอาคาร 10 เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณฯ ได้ ในการนี้ทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 090-895-9499

Print

Number of views (100)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

x