ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

7 Jul 2015

การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, งานวิเทศสัมพันธ์  /  Rate this article:
No rating

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม "การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา" ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วม "การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา"
ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาพกิจกรรม

Print

Number of views (3297)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.