ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

13 Aug 2020

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18435, 18432, 18429

Print

Number of views (3128)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.