ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Oct 2020

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจนิสิตและศิษย์เก่าเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Stars Rating

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต, ศิษย์เก่า  /  Rate this article:
No rating

          ขอความอนุเคราะห์นิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “กรอกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS STARS” โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. QS Student Satisfaction Survey - เป็นการสำรวจนิสิตปัจจุบันทุกระดับการศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2FYLXd5 

          2. QS Stars Alumni Survey - เป็นการสำรวจศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558-2562 สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/33Zcb7m

          ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณศิริขวัญ ญาณปัญญา เบอร์โทรภายใน 12626 หรือที่อีเมล์ rankingswu@g.swu.ac.th

Print

Number of views (2783)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.