ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

21 Dec 2020

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

    

         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

          - ประกาศ


     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

          - ประกาศ


         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ


         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ


          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ

 

Print

Number of views (2295)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.