ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

23 Dec 2020

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference" ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดดังลิงก์ : https://src12.nu.ac.th/src12/

Print

Number of views (3823)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.