ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

18 Feb 2021

สวก. รับข้อโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน)

วันที่เริ่มรับสมัคร : 18 มกราคม 2564
วันที่ปิดรับสมัคร : 5 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361

Print

Number of views (63)      Comments (0)

Please login or register to post comments.