ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

5 Mar 2021

คณบดี “ชวนทานข้าว” (Lunch with the Dean)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ในวันที่ 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 หรือ 30 มีนาคม 2564 เวลา 12:00 – 13:00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยระบุวันที่สะดวกเข้าร่วมฯ จำนวน 1 วัน (*วันละไม่เกิน 7 ท่าน) ในแบบฟอร์ม Google Sheet ดังลิงก์ https://qrgo.page.link/bPa6h ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (1228)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.