ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

1 Jul 2021

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสาร : 
1. ประกาศรับข้อเสนอ KM 65
2. เอกสารประกาศรับทุน

 

Print

Number of views (1925)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.