ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

10 Aug 2021

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564” ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (ID: 963 5810 3940 / Passcode: 182079)

          - กำหนดการ

          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลด background สำหรับใช้เป็นภาพพื้นหลังโปรแกรม Zoom ได้ที่นี่

          - ดาวน์โหลดภาพพื้นหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408

          

Print

Number of views (991)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.