ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

9 Oct 2021

E-Service เพื่อใช้งาน E-Research (ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย) และ E-Complaint (ระบบร้องเรียนออนไลน์)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

         ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ “สมัครใช้งาน E-Service ที่ลิงก์ http://service.swu.ac.th เพื่อใช้งาน E-Research (ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย) และ E-Complaint (ระบบร้องเรียนออนไลน์)” โดยสามารถอ่านคู่มือวิธีใช้งานระบบได้ที่ shorturl.asia/BhZHV

*หมายเหตุ : หากเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเปิด vpn ก่อนเข้าใช้งาน

Print

Number of views (740)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.