ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

29 Jun 2022

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศฉบับที่ ประกาศวันที่ ดาวน์โหลด
182 - 187/2565 22 - 27 มิถุนายน 2565
161 - 181/2565 2 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565
148 - 154/2565 19 - 21 เมษายน 2565
119 - 148/2565 31 มีนาคม - 18 เมษายน 2565
95 - 118/2565 23 - 30 มีนาคม 2565
40 - 69/2565  21 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565
1 - 38/2565 5 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565
Print

Number of views (3364)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.