ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

7 Mar 2022

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

"คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส"

Print

Number of views (615)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.