ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

12 May 2022

โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาเคมี : “โครงการบริการรับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง NMR” และ “โครงการบริการรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง HPLC"

Author: Montawan  /  Categories: บริการวิชาการ, บก (on going)  /  Rate this article:
No rating

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ : http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20652&language=th-TH

Print

Number of views (172)      Comments (0)

Please login or register to post comments.