ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

24 Jun 2022

Google Data Studio

Author: Montawan  /  Categories: How to  /  Rate this article:
No rating

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio

          ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดย ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

เอกสารประกอบการอบรม

- Link สำหรับส่งการบ้าน *
- click

video อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Print

Number of views (45)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.