ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

5 Jan 2023

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

          ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

          - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (*อัปเดทล่าสุดวันที่ 12 มกราคม 2566)

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรที่ประสงค์สมัครขอรับทุนฯ ดำเนินการสมัครผ่านระบบ URMS ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. และนำส่งหนังสือขอรับสมัครทุนมาที่อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (824)      Comments (0)

Please login or register to post comments.