ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

10 Jan 2023

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th

          รายละเอียดเพิ่มเติม (ระเบียบการรับสมัคร) : http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม (งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์) : โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th หรือ LINE Open chat

Print

Number of views (1139)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.