ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

17 Mar 2023

โครงการ SCI Alumni Talk & Share ครั้งที่ 2

          ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังการบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด แนวทาง ในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง/CEO ของบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการแต่ละด้าน “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3LxZSX6 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566

           กำหนดการ

          โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้แก่

️          คุณกำธร  โอวาทนุพัฒน์  ตำแหน่ง CSO-Innovation Management
          บริษัท เอสซีจี แพกเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - SCGP
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ. เคมี)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : การทำงานในองค์กรมหาชน”

          และ

          คุณเบญจพร  ถีระรักษ์  ตำแหน่ง Director, Head of Client Advisory, Bluebik Group Public Company Limited
          (ศิษย์เก่า สาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
          บรรยายในหัวข้อ “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : How to succeed in digital age complex solution sales?”

 

           เนื้อหาการบรรยาย :

           ภาวะความต้องการของตลาดแรงงานในสายวิชาชีพในปัจจุบัน

️           ปริมาณบริษัท/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพในตลาดแรงงาน

          ️ ภาพรวมจำนวนบัณฑิตในสายวิชาชีพที่ต้องการ ในปัจจุบัน-อนาคต (5-10 ปี)

                   - ตำแหน่งต่างๆในสายวิชาชีพที่ต้องการ

                   - อัตราค่าตอบแทน

           ️ แนะแนวองค์ประกอบความรู้ที่จำเป็น

           ️ ทักษะความรู้เสริมต่างๆที่ควรมีในสายวิชาชีพ

           ️ แนวคิดเพื่อการเติบโตทางวิชาชีพ/Career Path

                     - ช่องทางการเติบโต

           ️ ประสบการณ์ของผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท

           ฯลฯ

 

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (1730)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.