ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

21 Mar 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุนเงิน “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุนเงิน “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

          ชื่อโครงการ “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในชั้นเรียนและในห้องปฏิบัติการ ด้วยการใช้เซนเซอร์แบบไร้สายและสมาร์ตโฟน” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

 

Print

Number of views (333)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.