ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

21 Mar 2023

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “รับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR 500 MHz)”

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาเคมี  /  Rate this article:
No rating

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “รับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR 500 MHz)” (อัตราค่าบริการดังแนบ) พร้อมบริการให้คำปรึกษาและช่วยวิเคราะห์โครงสร้างของสาร Known compound (ฟรี)

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาเคมี่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18201 เฟซบุ๊กภาควิชาเคมี www.facebook.com/ChemistrySWU 
อีเมล์ siritrong.swu.ac.th และ somporntg.swu.ac.th

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 

Print

Number of views (1019)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.