ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

1 May 2023

บทคัดย่อ (Abstract) SCIFAIR 2022

          บทคัดย่อโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2565 

          หรือ click เพื่อดูขนาดเต็ม

Print

Number of views (627)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.