ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

31 May 2023

โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอทุน RAINS for Thailand Food Valley และการต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ที่ตรงความต้องการของตลาดโลก"

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน RAINS for Thailand Food Valley และการต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ที่ตรงความต้องการของตลาดโลก”

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย) คุณสุนันทา สมพงษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) และ คุณกนกวรรณ ขับนบ (หัวหน้างานสนับสนุนทุนวิจัยด้านอาหาร (นักวิเคราะห์อาวุโส) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (*ผู้จัดจะส่งลิงก์ห้อง Zoom ให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3C326aP บัดนี้ – 3 มิถุนายน 2566 

          - กำหนดการ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1262)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.