ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

29 Aug 2023

โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัด “โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารในองค์กร”

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : (ผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ) งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18425

Print

Number of views (1329)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.