ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

10 Apr 2024

ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) เข้าร่วม โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) เข้าร่วม โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตามแผนและให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันโดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2567  ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเภทกีฬาดังนี้

          1. แบดมินตัน

          2. เซปักตะกร้อ

          3. เทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)

          4. วอลเลย์บอล

          5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเลือกชนิดกีฬาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้หากไม่ประสงค์จะแข่งขันกีฬา สามารถเลือกในช่องที่เป็นกองเชียร์ และตอบรับการเข้าร่วมฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddyGqc3r8JIaX83sHntq7ncb_rwJZGhVbJVULGqLnHJcf0tw/viewform ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428 อีเมล์ paweenap@g.swu.ac.th

Print

Number of views (790)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.