ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 May 2024

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

          ทั้งนี้  สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้ที่ :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และหากไม่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่กำหนด สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428, 18445

Print

Number of views (397)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.