ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

17 May 2016

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต เรื่อง ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "การประชุมสัมมนาทางวิชา การและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต เรื่อง ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้" ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/ctef2016

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-0951-6

Print

Number of views (7055)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.