ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

19 May 2016

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก(ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
No rating

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)  และปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

         เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (5917)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.