ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

19 Oct 2015

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  /  Rate this article:
No rating

              คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายธนวุฒิ มากเจริญ นิสิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 (Quality Youths Scholarship of The Year 2015)" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี

 

   
         
   
         
   
Print

Number of views (5023)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.