ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

2 Sep 2015

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month scholarship) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          เอกสารประกอบ

Print

Number of views (5092)      Comments (0)

Tags: 2558
Please login or register to post comments.