ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

6 Jun 2016

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
No rating

[*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

          University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org/course.php ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559  


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มศว โทร. 02-260-1012, 02-260-3637, 02-649-5000 ต่อ 15640, 15642

Print

Number of views (5288)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.