ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Jun 2016

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน

Author: Montawan  /  Categories: ทุนวิจัย  /  Rate this article:
No rating


          โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน ได้แก่


1. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (ปิดรับข้อเสนอ 30 มิ.ย.2559)
2. ทุน พวอ.ระดับปริญญาโท (รอบ 2/2559) (ปิดรับข้อเสนอ 22 ก.ค.2559)
3. ทุน พวอ.ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2559) (ปิดรับข้อเสนอ 22 ก.ค.2559)
และ 4. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-Surf (ปิดรับข้อเสนอ 30 มิ.ย.2559)

          โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rri.trf.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โทร. 02-278-8226, 02-278-8200 ต่อ 8369,8351,8352,8353

Print

Number of views (5902)      Comments (0)

Please login or register to post comments.