ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

8 Jun 2016

ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
No rating

          กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) เพื่อรับ “ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559”
          ผู้ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวฯ สามารถยื่นความจำนง ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2559 
          โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.oop.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มศว โทร. 02-258-3994 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15724

Print

Number of views (6744)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.