ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมี

RSS
12

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

28 Jun 2016

BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ  /  Rate this article:
No rating

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ บุคลากร เข้าร่วม โครงการ "BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานคณบดี โถงชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ บุคลากรกรุณาสวมชุดโปโลสีเหลืองของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ และบุคลากรหญิงสามารถสวมกางเกงเข้าร่วมฯ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงการ : นางชลรดา สารทสมัย 
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18416

Print

Number of views (5298)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.